LZWP – Lokalny Zbiornik Wód Podziemnych

LZWP – Lokalny Zbiornik Wód Podziemnych – zbiornik wód podziemnych o dobrej jakości i znaczeniu użytkowym (zasobowym), pozwalający na zaspokojenie lokalnych potrzeb wodnych, jednak jego parametry zasobnościowe nie mieszczą się w definicji głównego zbiornika wód podziemnych (GZWP).