Krzywa sum czasów trwania przepływów (FDC – Flow Duration Curve)

Krzywa sum czasów trwania przepływów (FDC – Flow Duration Curve), Jest to powszechnie stosowana metoda identyfikacji niżówek na podstawie krzywej kumulacyjnej częstości przepływów charakteryzujących reżim hydrologiczny rzeki. Jest ona stosowana do przedstawienia aktualnego reżimu hydrologicznego w stosunku do całego okresu obserwacji. Krzywe kumulacyjne sporządza się dla wszystkich jednoimiennych dni roku na podstawie przepływów z wielolecia.