kn – wskaźnik zagrożenia suszą gruntową

kn – wskaźnik zagrożenia suszą gruntową, Jest to wskaźnik stosowany obecnie przez Państwową Służbę Hydrogeologiczną i udostępniany w postaci map zróżnicowania przestrzennego wskaźnika zagrożenia niżówką hydrogeologiczną.