Frakcja APAR (fAPAR)

Frakcja APAR (fAPAR) – jednostka względna wskaźnika APAR jest, nazywana także produktywnością. Jest to stosunek akumulowanego promieniowania w zakresie fotosyntezy do łącznego promieniowania bezpośredniego dochodzącego do roślin (Gallo, Daughtry, 1986 za: Epiphanio, Huete, 1995)