EDI

EDI – wskaźnik suszy efektywnej (Effective Drought Index) stosowany jest do analizy intensywności i czasu trwania suszy poprzez analizę czasową zmienności warunków wilgotnościowych. Dzięki EDI można z dużą dokładnością określić czas rozpoczęcia i zakończenia okresu suszy.