CMI Wskaźnik wilgotności upraw (Crop Moisture Index)

CMI Wskaźnik wilgotności upraw (Crop Moisture Index) wskaźnik jest pochodną wskaźnika Palmera. Wyznaczany jest dla krótkich, np. tygodniowych okresów, w regionach uprawnych. Wyraża meteorologiczne podejście do monitorowania warunków upraw w krótkich okresach. Jest on oparty na średniej temperaturze oraz wielkości opadu całkowitego dla każdego okresu. CMI niezwykle szybko reaguje na zmieniające się warunki atmosferyczne. Wskaźnik przeznaczony jest do monitorowania krótko-terminowych zmian warunków wilgotnościowych wpływających na rozwój roślin.