APAR – wskaźnik akumulowanej energii fotosyntetycznie czynnej

APAR – wskaźnik akumulowanej energii fotosyntetycznie czynnej mierzy promieniowanie elektromagnetyczne w zakresie fotosyntezy, w przedziale 400–700 nm., w którym promieniowanie pochłaniane jest przez chlorofil do wytworzenia masy zielonej (Myneni, Williams, 1994; Moreau, Li, 1996). APAR jest to ilość energii, jaką rośliny wykorzystują do przeprowadzenia procesu fotosyntezy, a następnie do produkcji biomasy.