Contact for media

Contact for media:

Sergiusz Kieruzel
Rzecznik Prasowy Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
e-mail: media@wody.gov.pl