Nowe obszary Ramsar w Polsce

Czytaj więcej o: Nowe obszary Ramsar w Polsce

Konwencja o obszarach wodno-błotnych mających znaczenie międzynarodowe, zwłaszcza jako środowisko życiowe ptactwa wodnego, zwana Konwencją Ramsarską, została podpisana w Ramsarze 2 lutego 1971 r. Dotychczas ratyfikowało ją 169 państw, które wyznaczyły 2293 obszary wodno-błotne o międzynarodowym znaczeniu. Do tego grona dołączyły 3 nowe obszary położone w Polsce: Stawy Przemkowskie, Torfowiska Doliny Izery i Ujście Wisły. Czytaj więcej „Nowe obszary Ramsar w Polsce”

Konsultacje społeczne dokumentu „Ocena Strategii UE w zakresie przystosowania się do zmian klimatu”

Czytaj więcej o: Konsultacje społeczne dokumentu „Ocena Strategii UE w zakresie przystosowania się do zmian klimatu”

Komisja Europejska zaprasza na publiczne konsultacje Strategii UE w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu. Konsultacje rozpoczęły się dnia 7 grudnia 2017 a trwać będą do dnia 1 marca 2018. Udział w konsultacjach społecznych mogą wziąć zarówno organizacje, jak i osoby prywatne. Czytaj więcej „Konsultacje społeczne dokumentu „Ocena Strategii UE w zakresie przystosowania się do zmian klimatu””

Życzenia świąteczne

Czytaj więcej o: Życzenia świąteczne

Świąt Bożego Narodzenia wypełnionych radością, uśmiechem i życzliwością oraz Szczęśliwego Nowego Roku, spełniającego wszelkie marzenia życzą pracownicy Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej.

Radom przygotowuje się do zmian klimatu

Czytaj więcej o: Radom przygotowuje się do zmian klimatu

Realizowany w Radomiu projekt pn. „Adaptacja do zmian klimatu poprzez zrównoważoną gospodarkę wodą w przestrzeni miejskiej Radomia” w ramach programu LIFE ma na celu adaptację do zmian klimatu poprzez zrównoważoną gospodarkę wodną w przestrzeni miejskiej. Jego główne cele to przeciwdziałanie lokalnym podtopieniom oraz złagodzenie skutków susz, a także poprawa stanu wód i tworzenie przyjaznego mikroklimatu. Czytaj więcej „Radom przygotowuje się do zmian klimatu”