Przyjęto uchwałę w sprawie ustanowienia programu pomocy dla gospodarstw rolnych i rybackich w związku z wystąpieniem suszy

Czytaj więcej o: Przyjęto uchwałę w sprawie ustanowienia programu pomocy dla gospodarstw rolnych i rybackich w związku z wystąpieniem suszy

Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie ustanowienia programu pomocy dla gospodarstw rolnych i rybackich, w których powstały szkody spowodowane wystąpieniem w 2018 r. suszy lub powodzi wraz z rozporządzeniem zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Rząd ustanowił program pomocy dla gospodarstw rolnych i rybackich, które w 2018 r. ucierpiały z powodu suszy lub powodzi. Czytaj więcej „Przyjęto uchwałę w sprawie ustanowienia programu pomocy dla gospodarstw rolnych i rybackich w związku z wystąpieniem suszy”

Monitoring zjawiska suszy w Polsce

Czytaj więcej o: Monitoring zjawiska suszy w Polsce

Monitoring zjawiska suszy prowadzony jest zarówno na szczeblu światowym, europejskim, jak i krajowym. W Polsce za monitoring poszczególnych typów suszy odpowiadają Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – PIB (susza atmosferyczna i hydrologiczna), Państwowy Instytut Geologiczny – PIB (susza hydrogeologiczna), Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB (susza rolnicza). Monitoring suszy rolniczej prowadzą również Instytut Geodezji i Kartografii – PIB oraz Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach. Czytaj więcej „Monitoring zjawiska suszy w Polsce”

Kryzys wodny jako bariera zrównoważonego rozwoju w Polsce

Czytaj więcej o: Kryzys wodny jako bariera zrównoważonego rozwoju w Polsce

27 czerwca br. odbył się warsztat „Kryzys wodny jako bariera zrównoważonego rozwoju w Polsce”, który jest częścią organizowanego przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii Krajowego Forum Interesariuszy Agendy 2030 ONZ. Warsztat ten stanowi platformę do prowadzenia debaty, wymiany doświadczeń oraz nawiązania współpracy pomiędzy przedstawicielami różnych środowisk na rzecz Celów Zrównoważonego Rozwoju. Czytaj więcej „Kryzys wodny jako bariera zrównoważonego rozwoju w Polsce”