Od suszy 50-lecia do wzrostu retencji. Nowy Raport STOP SUSZY! 2020

Czytaj więcej o: Od suszy 50-lecia do wzrostu retencji. Nowy Raport STOP SUSZY! 2020

Rok 2020 ukazał większość problemów wodnych naszego kraju – w tym występujące naprzemiennie zjawiska suszy i powodzi – deficyt opadów w okresie zimowym i lokalne podtopienia czy powodzie spowodowane przez nawalne deszcze, jak również niżówki pojawiające się na rzekach już w kilka tygodni po przejściu fali wezbraniowej. Jednak rok 2020 przyniósł również dobre wiadomości – po raz pierwszy od 30 lat, dzięki zadaniom realizowanym przez Wody Polskie z zakresu retencji korytowej (rzecznej), zgromadzono dodatkowo 57 mln m3 wody.

Czytaj więcej „Od suszy 50-lecia do wzrostu retencji. Nowy Raport STOP SUSZY! 2020”

Porozumienie Lasów Państwowych z GDDKiA w sprawie zagospodarowania wód opadowych i roztopowych

Czytaj więcej o: Porozumienie Lasów Państwowych z GDDKiA w sprawie zagospodarowania wód opadowych i roztopowych

Ministerstwo Klimatu i Środowiska poinformowało, że Lasy Państwowe podpisały z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad porozumienie w sprawie zagospodarowania wód opadowych i roztopowych. Celem jest przeciwdziałanie skutkom suszy.

Czytaj więcej „Porozumienie Lasów Państwowych z GDDKiA w sprawie zagospodarowania wód opadowych i roztopowych”