Mniej betonu to lepsza retencja

Czytaj więcej o: Mniej betonu to lepsza retencja

Nowoczesne rozwiązania wodno-architektoniczne (tzw. błękitno-zielona infrastruktura) wprowadzane na szeroką, wielkomiejską skalę, ale też we własnym, przydomowym ogródku to najlepszy sposób, by zapobiec uciekaniu wody ze środowiska. Wody Polskie w ramach programu STOP SUSZY! rekomendują różne strategie, które pomogą poprawić bilans wodny, zarówno w skali kraju, jak i w obrębie własnej działki.

Czytaj więcej „Mniej betonu to lepsza retencja”

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu planu przeciwdziałania skutkom suszy

Czytaj więcej o: Ogłoszenie o konsultacjach społecznych prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu planu przeciwdziałania skutkom suszy

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020 r. poz. 283) Prezes PGW Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach realizowanej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu PPSS.  Czytaj więcej „Ogłoszenie o konsultacjach społecznych prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu planu przeciwdziałania skutkom suszy”

STOP SUSZY! Ograniczenie skutków suszy to priorytet Wód Polskich

Czytaj więcej o: STOP SUSZY! Ograniczenie skutków suszy to priorytet Wód Polskich

W ramach przeciwdziałania skutkom suszy Wody Polskie już realizują inwestycje, które wpływają na poprawę bilansu wodnego kraju. Na ten cel w 2020 roku przeznaczonych jest ponad 2 mld zł. Dodatkowo 380 mln zł zabezpieczono na prace utrzymaniowe, co pozwoli zrealizować ponad 4 tys. zadań. Na nowatorski program retencji korytowej, dedykowany wyłącznie rolnictwu, w tym roku jest dodatkowo przeznaczone 60 mln zł.

Czytaj więcej „STOP SUSZY! Ograniczenie skutków suszy to priorytet Wód Polskich”