Finał procesu konsultacyjnego projektu PPSS

Czytaj więcej o: Finał procesu konsultacyjnego projektu PPSS

Zakończyły się konsultacje społeczne projektu prognozy oddziaływania na środowisko projektu planu przeciwdziałania skutkom suszy (PPSS). Stanowią one finalny akcent całego procesu konsultacyjnego dla tego dokumentu. Poprzedziły go półroczne konsultacje samego projektu PPSS, które trwały od 15 sierpnia 2019 r. do 15 lutego 2020 r.

Czytaj więcej „Finał procesu konsultacyjnego projektu PPSS”

Światowy Dzień Przeciwdziałania Pustynnieniu i Suszy

Czytaj więcej o: Światowy Dzień Przeciwdziałania Pustynnieniu i Suszy

Dziś, 17 czerwca obchodzimy Światowy Dzień Przeciwdziałania Pustynnieniu i Suszy. Celem obchodów jest zwrócenie uwagi na sposoby zapobiegania tym zjawiskom. Chociaż obecnie w naszym kraju warunki hydrologiczne poprawiły się, to sytuacja może ulec zmianie, ponieważ dotychczasowe opady nie uzupełniły wystarczająco deficytu wody w środowisku, który był spowodowany przez ubiegłoroczną suszę. Obecnie wyraźnie zwiększyła się wilgotność gleby na terenie Kujaw, Podlasia i Lubelszczyzny. Natomiast zła sytuacja nadal panuje w części województwa zachodniopomorskiego, lubuskiego oraz łódzkiego. Dlatego przeciwdziałanie skutkom suszy, w tym gromadzenie wód opadowych, jest istotne w naszym kraju o każdej porze roku, na co dzień.

Czytaj więcej „Światowy Dzień Przeciwdziałania Pustynnieniu i Suszy”

Stop suszy! Trwają konsultacje prognozy odziaływania na środowisko projektu PPSS

Czytaj więcej o: Stop suszy! Trwają konsultacje prognozy odziaływania na środowisko projektu PPSS

Do 24 czerwca trwają konsultacje społeczne projektu prognozy oddziaływania na środowisko projektu planu przeciwdziałania skutkom suszy (PPSS). W trosce o zdrowie uczestników, spotkania konsultacyjne – 2, 9 i 16 czerwca, prowadzone są w trybie online. Strategicznej ocenie poddanych zostało ponad 300 inwestycji zaplanowanych w projekcie PPSS. W konsultacjach mogą wziąć udział oraz zgłosić uwagi i wnioski wszyscy zainteresowani problematyką.

Czytaj więcej „Stop suszy! Trwają konsultacje prognozy odziaływania na środowisko projektu PPSS”

Stop suszy! Ponad 800 wniosków i uwag oraz 300 inwestycji zgłoszonych w projekcie PPSS

Czytaj więcej o: Stop suszy! Ponad 800 wniosków i uwag oraz 300 inwestycji zgłoszonych w projekcie PPSS

Zbliża się finał prac nad przygotowywanym przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie pierwszym ogólnopolskim planem przeciwdziałania skutkom suszy (PPSS). Po półrocznych konsultacjach społecznych do tego dokumentu zgłoszono ponad 800 wniosków i uwag. Ponad 300 z nich to propozycje budowy lub przebudowy zbiorników retencyjnych zgłoszone do załącznika 1 PPSS. Projekt PPSS wraz z prognozą oddziaływania na środowisko wszedł w kolejny etap.

Czytaj więcej „Stop suszy! Ponad 800 wniosków i uwag oraz 300 inwestycji zgłoszonych w projekcie PPSS”