Aktualności

Konferencja nt. wdrożenia metody szacowania przepływów środowiskowych w Polsce

Czytaj więcej o: Konferencja nt. wdrożenia metody szacowania przepływów środowiskowych w Polsce

W przeddzień Światowego Dnia Wody, 21 marca w Warszawie, Wody Polskie organizują konferencję na temat metodyki szacowania przepływów środowiskowych w Polsce. Metoda szacowania przepływów środowiskowych powstaje w ramach projektu, którego celem jest opracowanie aktualizacji planów gospodarowania wodami. Kwestia ta ma znaczenie również przy opracowywaniu planu przeciwdziałania skutkom suszy. Czytaj więcej „Konferencja nt. wdrożenia metody szacowania przepływów środowiskowych w Polsce”

Światowy Dzień Wody

Czytaj więcej o: Światowy Dzień Wody

Wody pitnej brakuje setkom milionów ludzi na całym świecie. Światowy Dzień Wody (ang. World Water Day) to dobry moment, by przypomnieć, że o wodę trzeba dbać i ją szanować. Święto to obchodzone jest corocznie w dniu 22 marca. Głównym celem Dnia jest zwrócenie uwagi społeczności międzynarodowej na wpływ gwałtownego wzrostu populacji ludzkiej, industrializacji, zmian klimatycznych, konfliktów zbrojnych i klęsk żywiołowych na systemy wodne świata. Obchody Światowego Dnia Wody mają zainspirować rządy, organizacje, społeczności i poszczególnych ludzi do podejmowania działań służących lepszemu, zrównoważonemu gospodarowaniu zasobami wody na świecie. Czytaj więcej „Światowy Dzień Wody”