Konsultacje

konsultacje

Projektowi „Opracowanie planów przeciwdziałania skutkom suszy na obszarach dorzeczy” towarzyszą działania informacyjno-konsultacyjne. Poniżej przedstawiamy część z realizowanych działań. Kolejne działania planowane są na lata 2018-2020.

STRONA INTRENTETOWA

Strona www.stopsuszy.pl jest podstawowym źródłem informacji o projekcie, aktualnościach związanych z jego realizacją i zagadnieniami dotyczącymi ochrony środowiska, przeciwdziałania skutkom suszy oraz adaptacjom do zmian klimatu.

BANNERY INTERNETOWE

Specjalne bannery publikowane na wybranych portalach informują o realizacji projektu i odsyłają użytkowników do dedykowanej strony internetowej.

PLAKATY

Plakaty informacyjne są kolejnym źródłem informacji o projekcie oraz jego finansowaniu ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

KONFERENCJE

W trakcie realizacji projektu przewidziana jest organizacja 4 konferencji. Pierwsza z nich, poświęcona wymianie informacji, koncepcji i doświadczeń służących opracowaniu metodyki tworzenia planu przeciwdziałania skutkom suszy odbyła się w Warszawie w dniu 27 września 2017 roku. Więcej informacji na temat wydarzenia znaleźć można tutaj. Kolejne konferencje zostaną zorganizowane w latach 2019-2020. Szczegółowe informacje dot. konferencji pojawią się w najbliższym czasie.

KONSULTACJE SPOŁECZNE

W ramach projektu zostaną przeprowadzone półroczne konsultacje społeczne projektu planu przeciwdziałania skutkom suszy. Więcej informacji o konsultacjach wkrótce.