Zgłaszanie uwag do ppss

Podczas konsultacji uwagi i wnioski można zgłaszać:

 

1. drogą elektroniczną:
poprzez formularz online udostępniony na stronach internetowych:
– konsultacjesusza.pl;  (od 15 sierpnia 2019 r.)
 droga mailową:
– na adres e-mail: ppss@konsultacjesusza.pl

Plik PDF do wypełnienia on-line (po wypełnieniu plik należy zapisać na dysku lokalnym i wysłać go mailem na powyższy adres mailowy)

2. listownie:
na adres: Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Departament Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej, ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa

 

3. osobiście:
w siedzibie Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w Departamencie Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej, ul. Nowy Świat 6/12, Warszawa (pokój 309)

 

4. wersję papierową uwag na formularzu można zgłaszać także podczas 15 spotkań konsultacyjnych.

 

W trakcie konsultacji można zgłaszać uwagi i wnioski do 4 elementów projektu PPSS. Są to:
  • analiza możliwości powiększenia dyspozycyjnych zasobów wodnych,
  • propozycja budowy lub przebudowy urządzeń wodnych,
  • propozycja niezbędnych zmian w zakresie korzystania z zasobów wodnych oraz zmian naturalnej i sztucznej retencji,
  • katalog działań służących przeciwdziałaniu skutkom suszy.

Prezentacja elementów projektu Planu w formie systemu online z przeglądarką działań katalogowych wraz z modułem geoportalu na https://konsultacjesusza.pl/  będzie dostępna od 15 sierpnia 2019 r.

Plan przeciwdziałania skutkom suszy można pobrać TUTAJ

Wersja niespecjalistyczna planu PPSS TUTAJ