O konsultacjach

Konsultacje społeczne projektu planu przeciwdziałania skutkom suszy

Projekt planu przeciwdziałania skutkom suszy podlega 6-miesięcznym konsultacjom społecznym. Ogłasza je Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Konsultacje mają charakter otwarty, co oznacza, że każdy może wziąć w nich udział, zgłaszać uwagi i wnioski. Prowadzone są w trybie określonym w przepisach Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2018 poz. 2081).

Konsultacje społeczne projektu planu przeciwdziałania skutkom suszy
odbywają się od 15 sierpnia 2019 r. do 15 lutego 2020 r.

 

 Podczas konsultacji uwagi i wnioski można zgłaszać:

1. drogą elektroniczną:
poprzez formularz online udostępniony na stronach internetowych:
konsultacjesusza.pl;  (od 15 sierpnia 2019 r.)
– stopsuszy.pl
droga mailową:
– na adres e-mail: ppss@konsultacjesusza.pl

2. listownie:
na adres: Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Departament Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej, ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa

3. osobiście:
w siedzibie Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w Departamencie Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej, ul. Nowy Świat 6/12, Warszawa (pokój 309)
4. wersję papierową uwag na formularzu można zgłaszać także podczas 15 spotkań konsultacyjnych.

W trakcie konsultacji można zgłaszać uwagi i wnioski do 4 elementów projektu PPSS. Są to:
  • analiza możliwości powiększenia dyspozycyjnych zasobów wodnych,
  • propozycja budowy lub przebudowy urządzeń wodnych,
  • propozycja niezbędnych zmian w zakresie korzystania z zasobów wodnych oraz zmian naturalnej i sztucznej retencji,
  • katalog działań służących przeciwdziałaniu skutkom suszy.

Prezentacja elementów projektu Planu w formie systemu online z przeglądarką działań katalogowych wraz z modułem geoportalu na https://konsultacjesusza.pl/  będzie dostępna od 15 sierpnia 2019 r.

Plan przeciwdziałania skutkom suszy można pobrać TUTAJ

Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych planu przeciwdziałania skutkom suszy.