Metodyka

rzeka

 

  • Sprawozdanie z konsultacji społecznych projektu „Harmonogramu i programu prac związanych z przygotowaniem planów przeciwdziałania skutkom suszy na obszarach dorzeczy” prowadzonych w okresie 12.08.2016 r. – 12.02.2017 r. Pobierz plik

  • Tabela rozbieżności Pobierz plik

  • Harmonogram prac związanych z przygotowaniem planów przeciwdziałania skutkom suszy na obszarach dorzeczy zgodnie z art. 88s ust. 3 pkt 1 ustawy – Prawo wodne Pobierz plik

Zaktualizowany harmonogram realizacji prac pojawi się wkrótce.

  • Program prac związanych z przygotowaniem planów przeciwdziałania skutkom suszy na obszarach dorzeczy zgodnie z art. 88s ust. 3 pkt 1 ustawy – Prawo wodne Pobierz plik

  • Metodyka opracowania ppss do pobrania jest na stronie Wód Polskich.
  • Prezentacje z konferencji „Stop Suszy” zorganizowanej dnia 27 września 2017 r.