Ankietyzacja

Ankietyzacja Planu przeciwdziałania skutkom suszy

Ankietyzacja realizowana jest w ramach prac nad opracowaniem przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Planu przeciwdziałania skutkom suszy (PPSS). Do przygotowania tego dokumentu Prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie jest zobligowany przepisami art. 240 ust. 2. pkt. 8) ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268.). Celem badań ankietowych jest zebranie danych przydatnych do opracowania katalogu oraz programu działań służących przeciwdziałaniu skutkom suszy. Ankieta przyczyni się to do stworzenia efektywnego planu łagodzenia intensywności zjawiska suszy i ograniczania jej skutków odczuwalnych w różnych sektorach gospodarki. Pytania ankiety dotyczą kwestii związanych z występowaniem zjawiska suszy i wywołanych przez nią strat, a także umożliwią zgłoszenie do Planu realizowanych i planowanych działań służących przeciwdziałaniu skutkom suszy.

Czas trwania ankietyzacji: od 17 grudnia 2018 r. do 8 lutego 2019 r.

 

Badania ankietowe obejmują 5 grup interesariuszy

Trzy pierwsze grupy badanych to jednostki administracji publicznej (ministerstwa, specjalistyczne jednostki administracji rządowej oraz jednostki administracji samorządowej). Ankiety zostały skierowane także do użytkowników wód w podziale na sektory gospodarki oraz do instytucji naukowo-badawczych, a także organizacji pozarządowych związanych z aspektami gospodarowania i ochroną zasobów wodnych. Łącznie opracowano 11 formularzy ankietowych, dostosowanych do zakresu działalności respondentów z poszczególnych grup interesariuszy. Różnią się one zakresem pytań.

 

Techniczne aspekty ankietyzacji

Zróżnicowanie adresatów ankiety wymagało zastosowania wielu rozwiązań usprawniających przebieg badania, w tym gwarantujących wysoką stopę zwrotu ankiet, a także zapewniających zebranie danych i informacji o wysokiej przydatności dla tworzenia Planu przeciwdziałania skutkom suszy. By ułatwić respondentom udzielanie odpowiedzi na pytania uruchomiliśmy nowoczesne narzędzie w postaci ankiety internetowej z modułem geoankiety (ankieta.stopsuszy.pl). W pytaniach związanych ze wskazaniem na mapie lokalizacji działań lub zasięgów występowania suszy respondent korzysta z narzędzi geoportalu. Moduł ankiety internetowej oferuje także funkcję pobrania do zapisu lub wydruku pliku PDF zawierającego zestawienie wszystkich udzielonych przez danego respondenta odpowiedzi. Dodatkowo interesariusze biorący udział w badaniu po zalogowaniu mają możliwość pobrania pliku z formularzem ankiety do wypełnienia. Niemniej jednak skorzystanie z ankiety internetowej dzięki przyjaznemu interfejsowi oraz zastosowanym funkcjonalnościom systemu zapewnia respondentom większy komfort i skraca czas wypełniania ankiety.

 

Pomoc na każdym kroku

W systemie ankietyzacji respondenci znajdą także narzędzia, które ułatwią udział w badaniu. Są to filmy instruktażowe oraz dokumenty do pobrania z instrukcjami technicznej obsługi narzędzi ankiety oraz wyjaśnienia zakresów treści pytań. Wszystkie pomocnicze materiały dostępne są po rejestracji na stronie ankieta.stopsuszy.pl. Do dyspozycji są także linie telefoniczne i mailowe dla respondentów. Dane kontaktowe znajdą Państwo w zakładce „kontakt”.

 

Konkurs i podziękowania

Po zakończeniu ankiety respondenci otrzymają na podany przy rejestracji adres e-mail podziękowania wraz z plikiem PDF wypełnionej ankiety. Dodatkowo na stronie projektu stopsuszy.pl i profilu FB Wód Polskich zostaną złożone publiczne podziękowania za udział w badaniu. Po opracowaniu danych do wszystkich respondentów zostanie rozesłana wiadomość zawierająca link do raportu z wyników ankietyzacji.

Dla 80 pierwszych instytucji i podmiotów, które jako pierwsze udzielą odpowiedzi na wszystkie pytania ankiety i zapiszą ją w systemie, przygotowaliśmy atrakcyjne nagrody z logotypem projektu, a także gwarantujemy uczestnictwo w jednej z trzech konferencji ogólnopolskich „Stop suszy”. Wyniki konkursu ogłosimy na stronie stopsuszy.pl, a rozdanie nagród odbędzie się w trakcie zaplanowanej na 22 marca 2019 r. konferencji „Stop suszy”. Regulamin konkursu znajduje się tutaj.

 

Informacje o ankietyzacji na stopsuszy.pl

Po zakończeniu ankietyzacji zamieścimy na stronie:

– podsumowania jej przebiegu (aktywność respondentów w ujęciu czasowym i na mapach, stopa zwrotu ankiet),

– raport obejmujący prezentację udzielonych odpowiedzi w ujęciu statystycznym i przestrzennym,

– załączniki do pobrania zawierające wykorzystane w badaniu formularze ankiet, instrukcje i filmy instruktażowe.

Wyniki ankietyzacji zostaną także zaprezentowane na drugiej konferencji „Stop suszy” zaplanowanej na czerwiec 2019 r. O przebiegu badania informujemy na bieżąco w postach zamieszczanych na profilu FB Wód Polskich.

 

Załączniki dla uczestników ankietyzacji: